รายละเอียดรูปภาพ : เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ระบบดิจิตอล รุ่น MC-240